A tapasztalati tanulás és az edző szemlélet inspiráló erejére építünk.

Hisszük, hogy csak a változás állandó és nem elég, ha csak a „lábunk elé nézünk”, hanem elengedhetetlen „egy lépéssel a holnap elé” – innovatívan, következetesen, bátran, kitartóan lépjünk. 
Inspirálva támogatjuk egymást, hogy folyamatosan megújulva, a ma és a jövő kihívásaira felkészült coachok és leaderek lehessünk.

Műhelyek

Küldetésünk a szupervíziós szemléletet meghonosítani és elérhetővé tenni a coaching és a vezetés szélesebb területein. Az elmúlt évtized gyorsan változó környezetében egyre nagyobb szükség van a szakmai, vezetői személyiség fejlesztésére és mentális karbantartására, amelyhez a szupervíziós szemlélet különleges támogatást tud adni.

Coach képzés

A szupervízió alapú coach képzések több mint 13 éve Edzőtáborban készítik fel sikeresen a tanulni vágyó és a szupervíziós szemlélet iránt elkötelezett coachokat, ahol a kérdezés művészetében válhatnak sokoldalúan edzetté és a coach hivatás „követeivé”. 150 coach.

Leader AS Coach képzés

Több mint 200 vezető indult már el a szupervízió alapú coach szemléletű Leaderek útján. Büszkék vagyunk rá, hogy sikereikhez mi is hozzájárulhatunk.

COACH KÉPZÉS – szupervíziós szemléletben

A coach képzést, amely az integratív szupervíziós szemléletre épül és moduláris megközelítésű a BÁNCoaching & Supervisio Képző Műhelyeiben tartjuk. A képzés három pillére a coach működés egy-egy fontos területére készíti fel a hallgatókat.

Az első pillér az EMBER fő mentális, pszichológiai mozgatórugóit, működését teszi a tanulás fókuszába. Ide tartoznak olyan elemek, mint a személyiségtípusok, attitűd, érzelmi intelligencia, kapcsolatkezelés, csoportdinamika, kultúra tudatosság, stressz,burnout.

A második pillér a coaching MÓDSZERTAN, amely a szupervíziós szemléletű folyamatvezetésben nyújt alapos ismereteket és intenzív eset fókuszú gyakorlást, mint az önreflexió fejlesztése, kérdezésmód, visszacsatolás, folyamat tervezés, vezetés, megoldások, akciótervek.

A harmadik pillér a COACHING, amely az első két modulban tanultak alkalmazása konkrét szervezeti kontextusban. Ebben az esetfeldolgozásokban a team munka és a teamen belüli együttműködés kap nagyobb hangsúlyt. Itt a csoporttagok coach működése folyamatos reflektív környezetben fejlődik. Maga a képzés egyúttal leképez egy coaching folyamatot is.

LEADER AS COACH KÉPZÉS

A Leader as coach képzést, amely szintén az integratív szupervíziós szemléletre épül és moduláris megközelítésű a BÁNCoaching & Supervisio Képző Műhelyeiben tartjuk.
Egy cégnél együttműködő vezetői csoportok és teamek részére szerveződik. Gyakran az is előfordul, hogy a szervezetek a hierarchia teljes vertikumából vegyes csoportokat állítanak össze.
Az ilyen képzések egyedülálló előnye, hogy a vezetők a csoportműködés szoros keretei között mélyebben megismerik egymást, nő az egymás iránti bizalom és a képzés végén egymás edzőiként tudják a mindennapi munkahelyi életben támogatni egymást. A képzés egyszerre építi az önbizalmat és az alkalmazkodási képességet, amivel egyedülálló módon tud hozzájárulni a szervezeti együttműködés és adaptivitás növeléséhez.
A másik formája, amikor különböző cégek vezetőivel dolgozunk egy csoportban.

Elvárt eredmények:

  • 1) Fejlett vezetői önreflexió
  • 2) Erős, megoldás-orientált, támogató szemlélet
  • 3) Változáshoz való viszony átalakulása
  • 4) Megnövelt önbizalom,személyes felelősség vállalás

 

  • 5) Megnövelt konfliktustűrés, profi harcmodor
  • 6) Vezetők nevelése – delegálás
  • 7) Edzett érdekérvényesítő kommunikáció
  • 8) Kérdezés-visszajelzés művészete

SZUPERVÍZIÓS MŰHELYEK

Kintről – bentről rátekinteni, felfedezni, felvállalni, nevet adni, kézbe venni, esélyt adni, megpróbálni, csiszolni.

Szupervíziós műhelyeinkben kontroll szupervíziós működéstámogatást biztosítunk. Egyéni és csoportos üléseink során gyakorló coachok és vezetők számára reflektív kísérést nyújtunk professzionális munkájuk támogatásában, munkahelyi elakadások értelmezésében és a coaching folyamatok minőségbiztosításában.

Műhelyeink egyéni és csoportos jelentkezők számára is igénybe vehetők. Egyéni műhelyeinkre itt, csoportos műhelyeinkre itt jelentkezhet.

Továbbképzéseink

2019-ban:

Szervezeti identitás-csoport identitás-vezetői identitás Dr.Szabó Anikó vezetésével.

A világ ma egy tanácsadó szemével – Patrick Worms Brüsszelből.

Kreatív nevelés a családban – Szász Júlia

További információk

Olvasóterem

Association for Coaching világkonferencia Budapesten bővebben…

Könyvtár